กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา “มองหนังมองคน” /ภาพยนตร์เรื่อง Three Sisters

img

29 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา “มองหนังมองคน” /ภาพยนตร์เรื่อง Three Sisters

ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา “มองหนังมองคน”

Humans Behind the EyeAnthropology Film Series

29 กุมภาพันธ์ 2563 (29 February 2020)

Three Sisters (2h 33min)

เวลา 13.00-16.00 น. (Time: 1:00-4:00 PM)

ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Venue: Multimedia Room, 2nd Floor, Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization)

วัน เวลา สถานที่

ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

29 กุมภาพันธ์ 2563

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2020-02-29