กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 33 เรื่อง “กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา”

img

28 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 33 เรื่อง “กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา”

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่  33

เรื่อง “กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา”

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

13.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 - 15.30 น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 33

เรื่อง “กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา”

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช อารีย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดำเนินการสนทนา โดย

นางสาวศิราพร แป๊ะเส็ง นักวิชาการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

28 พฤศจิกายน 2562

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2019-11-28