กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การบรรยายเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ “ภาษาไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "ราพณ์ร้ายพ่ายบารมี พระจักรีครองนคร"

img

25 กรกฎาคม 2562

การบรรยายเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ “ภาษาไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "ราพณ์ร้ายพ่ายบารมี พระจักรีครองนคร"

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานบรรยายเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

หัวข้อ  “ภาษาไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เวลา 14.00 – 16.00 น.

บรรยาย หัวข้อ  “ภาษาไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วิทยากร โดย

อาจารย์ ดร.จตุพร โคตรกนก

อาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการโดย      ดอกรัก พยัคศรี

เวลา 17.00 – 19.00 น.

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ราพณ์ร้ายพ่ายบารมี พระจักรีครองนคร

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

สอบถามข้อมูล โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

25 กรกฎาคม 2562

14:00 - 19:00 น.

กำหนดการ

2019-07-25