กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / ตลิ่งชัน มีความรู้คู่วิถีชีวิตของคนในชุมชน

img

22 ธันวาคม 2561

ตลิ่งชัน มีความรู้คู่วิถีชีวิตของคนในชุมชน

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ตารางกิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 1

วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดสุขกายใจ และบริเวณลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

** รับจำนวนจำกัด  40 ท่านเท่านั้น **

กิจกรรมในห้องสมุดสุขกายใจ

9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
9.45 – 12.00 น. กิจกรรม “ประดิษฐ์เรือบด น้ำลดลอยคลอง" Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทยในชุมชนตลิ่งชัน และ โดยลุงวิน พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัล

หมายเหตุ : ​​​ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

22 ธันวาคม 2561

09:00 - 15:00 น.

กำหนดการ

2018-12-22