กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมชมเที่ยวถิ่นธนฯ : จากตลิ่งชันถึงคลองสาน

img

19 มกราคม 2562

กิจกรรมชมเที่ยวถิ่นธนฯ : จากตลิ่งชันถึงคลองสาน

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

กิจกรรม ชมเที่ยวถิ่นธนฯ : จากตลิ่งชันถึงคลองสาน

วันที่ 19 มกราคม 2562

8.30-9.00 ลงทะเบียน / พบกันที่ห้องสมุดสุขกายใจ
9.00-9.30

การบรรยายเรื่อง ภาพอดีตของสวนริมคลองบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน

โดย อ.วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.30-10.00

การบรรยายเรื่อง เมืองธนบุรี เส้นทางการค้าและความหลากหลายของผู้คน กรณีศึกษาบ้านบางปูน ย่านบางยี่ขัน

โดย อ. ศศิธร ศิลป์วุฒยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.00-11.00 เดินทางออกจาก ศมส.
11.00-12.00 ชม วัดทองธรรมชาติ / ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00-13.45 ชม มัสยิดเซฟี / สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการ ศมส.
13.45-14.15  ชม โรงเกลือแหลมทอง / อ. ศศิธร ศิลป์วุฒยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.15-14.45 ชม ศาลเจ้ากวนอู / ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.45-15.30 ชม โรงน้ำปลา / อ. ศศิธร ศิลป์วุฒยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
15.30-16.15 ชม มัสยิดตึกแดง / อิหม่ามนาวิน ศาสนกุล
16.15-17.00

ชม วัดอนงคารามวรวิหาร และ วัดพิชัยญาติการมวรวิหาร

ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

17.30 กลับถึง ศมส.

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. ทางศมส.จัดเตรียมเฉพาะของว่าง และ รถรับ-ส่ง ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่ตลาดท่าดินแดง

4. ค่าเข้าร่วมกิจกรรมท่านละ 300 บาท (รับจำนวนจำกัด 20 คน)

5. วิธีการชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์

เลขที่บัญชี  058-1-17382-1 ชื่อบัญชี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดกำหนดการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

19 มกราคม 2562

08:30 - 17:30 น.

แจ้งชำระเงิน

กำหนดการ

2019-01-19