กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / บรรยายวิชาการอาเซียนในมิติวัฒนธรรม เรื่อง "วัฒนธรรมการทูตสาธารณะ: มุมมองจากอาเซียน-อินเดีย"

img

3 กันยายน 2561

บรรยายวิชาการอาเซียนในมิติวัฒนธรรม เรื่อง "วัฒนธรรมการทูตสาธารณะ: มุมมองจากอาเซียน-อินเดีย"

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญร่วมฟังการบรรยายวิชาการอาเซียนในมิติวัฒนธรรม

เรื่อง "วัฒนธรรมการทูตสาธารณะ: มุมมองจากอาเซียน-อินเดีย

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

1. การบรรยายเรื่อง "มองอาเซียนจากอินเดีย: การทูตเชิงวัฒนธรรมในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" โดย ปิยณัฐ สร้อยคำ

2. การบรรยายเรื่อง "ละครอินเดียกับวัฒนธรรมป๊อบข้ามชาติ โดย จักรี โพธิมณี 

ดำเนินรายการโดย อาจารย์วุฒิพงษ์ ถวิลสมบัติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

3 กันยายน 2561

13:30 - 16:00 น.

กำหนดการ

2018-09-03