กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การประกวดเพลงพื้นบ้าน “กล้าพันธุ์เก่ง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

img

25 กุมภาพันธ์ 2561

การประกวดเพลงพื้นบ้าน “กล้าพันธุ์เก่ง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

การประกวดเพลงพื้นบ้าน “กล้าพันธุ์เก่ง”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

๑๒.๐๐ น.           ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ น.           การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้าน “กล้าพันธุ์เก่ง”

 

                        คณะกรรมการตัดสินการแสดง

                        ๑.แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์                           ประธานกรรมการ

            ๒.ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา                  กรรมการ

            ๓.อาจารย์เอนก นาวิกมูล                            กรรมการ                           

            ๔.คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม                            กรรมการ

            ๕. คุณภูวัช สุริยวงศ์                                  กรรมการ

            ๖. ผู้แทนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร                กรรมการ

            ๗. ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ                            กรรมการและเลขานุการ   

๑๕.๓๐ น.           รับประทานอาหารว่าง

๑๖.๑๕ น.           ประกาศผลการประกวด “กล้าพันธุ์เก่ง”

                        พิธีรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                        พิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนและผู้ผ่านการอบรม                            

๑๖.๓๐ น.           พิธีปิดถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกและอำลาด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

25 กุมภาพันธ์ 2561

13:00 - 16:30 น.

กำหนดการ

2018-02-25