กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / "รู้จักย่าน: โบราณคดีของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเมืองอินเดียโบราณ”

img

8 มกราคม 2561

"รู้จักย่าน: โบราณคดีของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเมืองอินเดียโบราณ”

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

วันที่ 8 มกราคม 2561

เวลา 10.00 – 12.00 น.

“Knowing the Neighbors: The Archaeology of Social Interaction in Ancient Indian Cities”

“รู้จักย่าน: โบราณคดีของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเมืองอินเดียโบราณ”

วิทยากรโดย Professor Monica Smith (Department of Anthropology, University of California at Los Angeles, USA)

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

8 มกราคม 2561

10:00 - 12:00 น.

กำหนดการ

2018-01-08