กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการพระปรางค์วัดอรุณอันเนื่องมาจากการบูรณะปฏิสังขรณ์

img

3 กันยายน 2560

เสวนาวิชาการพระปรางค์วัดอรุณอันเนื่องมาจากการบูรณะปฏิสังขรณ์

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

3 กันยายน 2560

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2017-09-03