กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 21 "โคลงทวาทศมาส อ่านไม่ยากแล้วนะ"

img

7 กันยายน 2560

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 21 "โคลงทวาทศมาส อ่านไม่ยากแล้วนะ"

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

7 กันยายน 2560

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2017-09-07

13:30 น. - 15:30 น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 21 "โคลงทวาทศมาส อ่านไม่ยากแล้วนะ"

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 21 "โคลงทวาทศมาส อ่านไม่ยากแล้วนะ"

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เวลา 13.30-15.30 น. 

เสวนาโดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร นักวิชาการ ศมส.

              นางสาววรรณวิวัฒน์ รัตนลุมภ์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี บรรณารักษ์ ศมส.