กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / ASEAN Connectivity and Cultural Tourism

img

29 April 2019

ASEAN Connectivity and Cultural Tourism

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ

เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ASEAN Connectivity and Cultural Tourism

 

วิทยากรโดย

ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

วัน เวลา สถานที่

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

29 April 2019

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2019-04-29