ข่าวประชาสัมพันธ์

Lockdown Stories โควิดนี้ พี่ยังไหว

ธันวดี สุขประเสริฐ , รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

10 กรกฎาคม 2563

เมื่อเจอพิษโควิด ชีวิตที่เคยปกติเบสิค ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง อ่านประสบการณ์การกักตัว 5 เรื่องราว เริ่มต้นด้วย social distancing และ social interaction ในเมือง Seattle สหรัฐอเมริกา เล่าถึงช่วงเวลากักตัวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในโลก เมื่อนกยักษ์ต้องหลับใหล อ่านความรู้สึกของพนักงานสายการบินที่เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วง Lockdown Work from Home เหมือนสบาย แต่ก็ไม่ง่ายนะ เรื่องเล่าจากพนักงานของรัฐที่ต้อง work from home ที่พึ่งพาทักษะและเทคโนโลยีในการสื่อสารไปพร้อมๆกับฝึกทำอาหารด้วยตนเอง We win Covid-19 together. อ่านความคิดของนักเขียน “อุธิยา” ที่มองเห็นข้อดีของการ “หยุด” เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟู และ Online Learning โลกใหม่ของการเรียนการสอน เรื่องราวการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนออนไลน์ที่ครูและนักเรียนต้องเรียนรู้

ร้านหนังสือ

ภัยโควิด วิกฤตโคโรนา: โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม

หมวดหมู่ : วัฒนธรรมสุขภาพ

หนังสือรวมบทความคัดสรรจากโครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด “โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก” บทความจากงานวิจัยจากโครงการนี้เป็นการทำงานทางมานุษยวิทยาประกอบด้วยมิติโบราณคดี นโยบายสาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น แรงงานข้ามชาติ การปฏิบัติศาสนกิจในช่วงโควิด การวิพากษ์อำนาจที่ปรากฏในงานศิลปะ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้คนที่ต้องเผชิญกับการกักตัวในช่วงที่รัฐดำเนินมาตรการล็อคดาวน์ที่ชี้ชวนสนทนาทั้งในระดับโครงสร้างทางสังคม วิเคราะห์และวิพากษ์มาตรการเยียวยาของรัฐ ตลอดจนปฏิบัติทางสังคมของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และปฏิบัติการต่อรองปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดท่ามกลางความยากลำบากที่ต้องระมัดระวังโรคระบาดควบคู่ไปกับการหารายได้เลี้ยงชีพในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง อันเป็นความซับซ้อนและเงื่อนไขชีวิตของผู้คนที่หลากหลายในสังคมภายใต้การระบาดอันวิกฤตและเปราะบาง รวมทั้งมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่วิธีการเยียวยา จัดการกับโรคระบาดโดยมิได้ลดทอนความเป็นมนุษย์หรือละทิ้งคนกลุ่มใดไว้ข้างหลัง รวมทั้งเห็นว่าการจัดการควบคุมกับโรคระบาดมิอาจให้ความสำคัญกับระบบสาธารณสุขและความมั่นคงจนละเลยตัดขาดมิติความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ในมิติสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

ราคา 300 บาท