ข่าวประชาสัมพันธ์

ตั้งการ์ด ใส่หน้ากากจนหน้าเจ็บ : ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในยุคโควิด

ดอกรัก พยัคศรี

16 กรกฎาคม 2563

ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ประเทศไทย “การ์ดไม่ตก” จนไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ หรือยอดผู้ติดเชื้อเป็น 0 มาร่วมเดือน การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องเดินทางออกจากบ้าน แม้จะเต็มใจ หรือไม่เต็มใจ ถือเป็นการ์ดหรือความพยายามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในภาวะวิกฤตนี้

ร้านหนังสือ

พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของมาเลเซีย (Museums, History and Culture in Malaysia)

หมวดหมู่ : พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ได้กลายเป็นเครื่องมือของรัฐชาติหรือหน่วยงานต้นสังกัดมาอย่างยาวนาน ในกรณีของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ในมาเลเซีย การนำเสนอประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลอย่างรุนแรงจากนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ ค.ศ.1971 ที่เขียนให้สอดรับกับค่านิยมของมุสลิมมาเลย์ อดีตถูกเล่าเพื่อให้สอดรับกับมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ ในขณะที่สิ่งที่ถูกกีดกันออกไปและสิ่งที่ถูกเพิกเฉยครอบคลุมมุมมองทางการเมืองและศาสนาที่ถูกมองว่าไม่ถูกต้อง ความเปลี่ยนแปลงในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพิพิธภัณฑ์ยังคงนำเสนอวาระแห่งการสร้างชาติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัยที่ความสนใจสาธารณะต่อพิพิธภัณฑ์และความตระหนักถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ถดถอยลง (ส่วนหนึ่งจากบทนำ)

ราคา 300 บาท