image activity

ห้องพระราชประวัติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“…แวดวงชีวิตของฉัน แต่ไหนแต่ไรมา มีอยู่สองประการ คือ วงการวิชาการ แวดวงของครูบาอาจารย์ ผู้รู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในสายศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยกับอีกแวดวงคือ เรื่องของการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า งานที่เห็นพ่อแม่ทำมาตลอดตั้งแต่รู้ความคือการทำให้แผ่นดิน และทุกคนในแผ่นดินมีความเจริญรุ่งเรือง เน้นหนักในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีความทุกข์ยาก เราคลุกคลีอยู่กับคนที่ลำบากยากแค้น หาทางบรรเทาความเดือดร้อนของคน…” เว็บไซต์นิทรรศการออนไลน์ ห้องพระราชประวัติออนไลน์ https://www.sac.or.th/exhibitions/th/princess/ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทัศนะจากอินเดีย” พ.ศ. ๒๕๓๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ สนองพระเดชพระคุณ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ภาพอันเป็นที่คุ้นเคยของประชาชน คือภาพที่พระองค์ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช- ดำเนินไปยังท้องถิ่นทรุกันดารในชนบทที่ห่างไกล พร้อมสมุดบันทึกที่ทรงบันทึกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อจะทรงงาน สนองพระราชดำริและพระราชประสงค์ ทรงสนพระทัยและทรงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นฐานการพัฒนาของชนบทไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รอบด้าน ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่ยากไร้ด้อยโอกาสในชนบทห่างไกล โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมพระราชกรณียกิจ ในด้านการพัฒนาสังคมเป็่นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศ มูลนิธิกองทุนรามอน แมกไซไซ ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัลแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้พระราชทานกำเนิดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้จัดทำห้องพระราชประวัติโดยจัดแสดงพระสาทิสลักษณ์ วาดโดยอาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤต และพระฉายาลักษณ์เกี่ยวกับพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จนถึงการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังจัดแสดงพระราชนิพนธ์ เครื่องเคลือบดินเผาและภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์บางส่วนอันแสดง ถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิจิตรศิลป ส่วนหนึ่งของ พระฉายาลักษณ์ที่จัดแสดง ณ ห้องพระราชประวัติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านที่ประสงค์จะเข้าชมพระสาทิสลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ทั้งหมดที่จัดแสดง ณ ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญเข้าชมได้ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดทำคู่มือนำชมห้องพระราชประวัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในรูปเล่มพิมพ์สี่สีสวยงาม จำหน่ายในราคาเล่มละ ๔๐ บาท โดยท่านสามารถติดต่อขอซื้อได้ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

image news

ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2558 ที่ตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย มีการเล่าลือกันหนาหูว่าผีแม่ม่ายจะมาเอาผู้ชายไปอยู่ด้วยให้ครบ 9 คน ซึ่งในเวลานั้นมีผู้ชายตายแบบผิดธรรมชาติติดต่อกันแล้ว 7 คน ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัว พากันเอาผ้าหรือเสื้อสีแดงมาแขวนไว้ที่หน้าบ้าน เพราะเชื่อว่าเป็นวิธีที่จะป้องกันมิให้ผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตผู้ชายที่อยู่ในบ้านได้ เช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือและภาคอีสาน ที่ความตื่นกลัวเรื่องผีแม่ม่ายทำให้มีการติดป้ายที่หน้าบ้านว่า “บ้านนี้ไม่มีผู้ชาย” มีการสร้างปลัดขิกขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าบ้านเพื่อขับไล่ผีแม่ม่ายไม่ให้มาเอาผู้ชายที่บ้านไป หรือการให้ผู้ชายนุ่งผ้าถุงเวลาเข้านอนเพื่อให้ผีแม่ม่ายไม่เอาตัวไปเพราะเข้าใจว่าเป็นผู้หญิง

ดูเพิ่มเติม