๒๖ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ กลับจากจังหวัดนราธิวาส

๒๖ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ กลับจากจังหวัดนราธิวาส

Announcement Date: 26/03/1959

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินกลับจากจังหวัดนราธิวาส โดยรถไฟพระที่นั่ง เมื่อถึงสถานีรถไฟเทพา รถไฟหยุดเพื่อให้ประชาชนที่มารอรับเสด็จได้ชื่นชมพระบารมี พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ให้ผู้นำศาสนาอิสลามสัมผัสตามคำร้องขอ