๒๒ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ วัดสืบสุขาราม

๒๒ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ วัดสืบสุขาราม

Announcement Date: 22/03/1959

 

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งนมัสการและปิดทองพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสืบสุขาราม (วัดโคกศักดิ์) ตำบลพังลา อำเภอสะเดา หลังจากนั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรที่โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา โดยมีประชาชนมารอรับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จต่อไปยังอำเภอนาทวีต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวีและลงพระนามในสมุดเยี่ยม