• โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel

     

     

    ต่อเนื่องจากโครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 1 (2560) เยาวชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สำรวจอคติ และภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อ ทัศนคติในเชิงลบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนที่แตกต่าง รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้  โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เปลี่ยนมุมมอง หรือทัศนะด้านลบบางอย่างที่เคยมี และเสริมทักษะให้เยาวชนทั้งด้านทักษะวัฒนธรรมและด้านการสื่อสารสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสื่อสารมุมมองของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับความขัดแย้งในภาคใต้ ผ่านกระบวนการการทำหนังสั้น ซึ่งโครงการประกวดฯ ในปีที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)   

    Written on Friday, 18 January 2019 10:39 in กิจกรรมล่าสุด Read 1391 times Read more...

การละเล่นวิ่งไล่จับของเด็กผู้ชาย หากแปลตามตัวอักษร “จงเข้าสู่ป่า และกลับสู่เหย้าเรือน” เป็นฉากการสมมติหนทางของการเข้าเถื่อนไพร และกลับออกมาในการแผ้วถางป่า รูปแบบของการวิ่งจะเป็นลักษณะที่คดเคี้ยวเหมือนการเคลื่อนตัวของงู และไขว้ไปมา เพื่อเป็นการบอกเล่าถึงหนทางในป่าลึก

A boys’ running game, literally “Go into the field and come back to the village.” The adults on the way to and from the fields in the forest clearings are imitated. Favorites are snakelike and twisting path patterns, imitating the winding jungle paths.

Wednesday, 18 September 2013 14:09

Hello Photo

Nina Davenport เปลี่ยนมุมมองของบันทึกการเดินทาง ให้มาจากภายใน เธอพาเราไปยังประเทศอินเดีย และปล่อยเราไว้ที่นั่น ปล่อยให้เราเชื่อในสิ่งที่เราเห็นจากสายตาของเธอ ภาพยนตร์ของเธอจำลองประสบการณ์การเป็นนักเดินทาง และพวกถ้ำมอง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่เห็นเสมอไป

Nina Davenport turns the conventions of the travelogue inside out. She takes us to India and abandons us there, leaving us to believe what we see through her eyes. Her movie replicates the experience of being a traveller and thus a voyeur, of taking in sights without necessarily understanding their meaning.

Wednesday, 18 September 2013 14:05

Lisu (Thailand, Tak-Provinz): Tanz am Neujahrsfest

การเต้นรำเกิดขึ้นรอบต้นไม้สีเขียว การเต้นรำของฝ่ายหญิงจะจัดเป็นสองแถวโดยอยู่ในวงด้านใน ในขณะที่ฝ่ายชายจะอยู่วงรอบนอก นักดนตรีที่เล่นเครื่องเป่าและเครื่องสายจะสลับกันเป็นผู้นำในการเต้นรำ การเต้นจะเริ่มในทิศทางไปตามเข็มนาฬิกา และเปลี่ยนเป็นทวนเข็มนาฬิกาสลับกันไปมาจนเสร็จ

The dance is performed around a green tree stuck in the ground. The girls dance in a double-row in an inner circle, whilst the men form a chain as the outer circle. A reed organ player and a lute player take turns in leading the dance. The dance starts in a clockwise direction, changes then, and continues in an anti-clockwise direction up to the end.

การเต้นจัดขึ้นในบริเวณที่มีรั้วรอบ โดยพื้นตรงกลางจะสูงกว่าบริเวณโดยรอบเล็กน้อย ฝ่ายหญิงจะจัดวงซ้อนกันตั้งแต่สอง สาม สี่ หรือห้าแถว ส่วนฝ่ายชายจะเป็นจับมือกันคล้ายสายโซ่ที่เชื่อมกันอยู่ด้านนอก การเต้นรำจำเคลื่อนตัวในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา โดยมีนักดนตรีเล่นเครื่องสายหรือเครื่องเป่า เป็นผู้นำวง

The dance takes place on a fenced-in dance-floor in the centre of which is a slight rise. In rows of two, three, four or five, the girls form an inner circle whilst the men form a chain as the outer circle. The dance, in anti-clockwise direction, is led alternatively by a mouth-organ or lute player.

Wednesday, 18 September 2013 13:55

Akha (Thailand, Chieng Rai Provinz): Männertanz

ชายอาข่าเจ็ดคนด้วยชุดแต่งกายประจำเผ่าอย่างเต็มชุดและเครื่องประดับเงิน แสดงการเต้นล้อมวง และเคลื่อนที่ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ผู้นำวงเต้นบรรเลงเครื่องเป่าระหว่างการร่ายรำ สาวๆ ชาวอาข่าที่สวมใส่เครื่องแต่งกายอย่างเต็มยศ ยืนเป็นฉากเบื้องหลัง

In full tribal dress and richly adorned with silver ornaments, seven Akha perform a ritual circular dance, moving in an anticlockwise direction, and accompanied by the dance-leader on a mouth organ. Girls of the Akha village, likewise adorned for dancing, are standing in the background.

Wednesday, 18 September 2013 13:41

Miao (Thailand, Tak-Provinz): Liedvortag

นายบ้าน ผู้ใหญ่ยิ่งแสงเทา (?) ผู้มีพรสวรรค์ในการลำกลอน แสดงการร้องจากการเรียบเรียงของตนเอง เพลงรักนี้ มีลักษณะที่เหมือนกับเพลงประเภทอื่นของ Miao คำร้องที่งดงาม ทั้งเพื่อการเฉลิมฉลองและการเกี้ยวพาราสี ศิลปะดังกล่าวนับเป็นส่วนที่นิยมปฏิบัติในงานเฉลิมฉลอง

 

ชายหนุ่มในเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของเผ่า พร้อมด้วยเครื่องประดับเงิน แสดงการร่ายรำพร้อมกับการเป่าแคน

 

Wednesday, 18 September 2013 13:39

Miao (Thailand, Tak-Provinz): Wurspiel « Saba »

ลูกสะบ้าห้าถึงหกลูกวางเรียงอยู่บนผืนดิน เด็กน้อยสามคนโยนลูกสะบ้า เป้าหมายของเกมคือ แต่ละฝ่ายต้องตีหินของอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ที่สามารถตีหินได้จำนวนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Five or six stones of the saba fruit are placed in a line on the ground. Three boys throw stones of the same type at them. The object of the game is for each player to knock down as many of the stones are still standing, throwing is done from the other side. This goes on until all stones have been knocked down. The player who has knocked down the largest number of stones is the winner.

ในระหว่างการเฉลิมฉลองงานปีใหม่ การละเล่นลูกบอลในเชิงพิธีกรรมประกอบด้วยผู้เล่นที่เป็นชายหนุ่มและหญิงสาว พรหมจรรย์ในสนามของหมู่บ้าน ทั้งสองฝ่ายจะหันหน้าเข้าหากันตามเส้นที่ได้ขีดไว้ จากนั้นเป็นการโยนลูกบอลจากฝ่ายหนึ่งไปยังฝ่ายตรงข้าม พร้อมไปกับการร้องเพลงและบทกลอน ในสถานที่ใกล้กันนั้น เด็กชายที่เยาว์วัยกว่าเล่นเกมแบดมินตัน ด้วยการตีไม้แบดมินตันกระทบกับลูกที่ทำจากไม้ไผ่และขนไก่ โต้กันไปมา ในบริเวณอื่นภายในหมู่บ้าน ปรากฏการละเล่นรูปแบบอื่น เช่น การเล่นลูกข่าง ระหว่างนั้นจะมีการยิงปีนเฉลิมฉลองเป็นระยะๆ

ลูกข่างหนึ่งถึงสองลูกปั่นอยู่บนพื้น เป้าหมายของการละเล่นคือการปราบคู่ต่อสู้ ด้วยการชนอีกฝ่ายหนึ่งล้มไป ใครทำสำเร็จคือผู้ชนะ หากลูกข่างยังคงปั่นต่อเนื่องไป การตัดสินจะมาจากระยะเวลาที่ลูกข่างของแต่ละฝ่ายสามารถหมุนได้ยาวนานที่สุด

One or two tops are placed in motion or on the ground. The object of the game is to knock them down by means of other tops. Whoever succeeds is the winner. If a top is hit but does not fall, the criterion becomes the length of time for which each top spins.

Page 2 of 3