Monday, 16 September 2013 13:12

In the light of reverence

ภาพยนตร์เรื่อง In the light of reverence เป็นการนำเสนอความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมอเมริกันกับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ จำนวนสามแห่งถือเคารพนับถือโดยคนพื้นเมือง ได้แก่ที่ราบสูงโคโลราโดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ Mount Shasta ในแคลิฟอร์เนียและ Devils Tower ในไวโอมิง สถานที่ทั้งหมดอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้และ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นที่หวงแหนของชนพื้นเมือง พวกเขาพยามยามที่จะรักษาพื้นที่เหล่านี้ไว้จึงสร้างความขัดแย้งกับกลุ่มผล ประโยชน์ บรรดานักปีนเขา พบกับการต่อสู้ของกลุ่มพื้นเมืองที่จะพยายามรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อ ไป

Monday, 16 September 2013 09:40

Cannibal Tours

ภาพยนตร์เรื่องนี้เนื้อหากึ่งท่องเที่ยวและสอดแทรกด้วยเรื่องจริงจากสารคดี เดิม โดยได้จัดให้มีการท่องเที่ยวไปยังดินแดนที่ครั้งหนึ่งเป็นที่อาศัยของมนุษย์ กินคนของกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีฐานะ และใช้การเดินทางโดยเรือสำราญไปตามแน่น้ำ Sepik ในประเทศปาปัวนิวกินี มันเป็นความพยายามที่จะนำไปสู่สถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอารยะธรรมของมัน อยู่ แต่ทว่าปัจจุบันความเจริญเริ่มเข้าไปถึง คุณค่าของวัฒนธรรมเดิมเหล่านั้นก็จะสูญหายไปเหลือแต่เพียงการแสดง และการขายของเพื่อแลกกับเงินตราที่จะได้มาแทน

Monday, 16 September 2013 08:33

In Pursuit of the Siberian Shaman

ลัทธิวิญญาณในของไซบีเรียตกอยู่ภายใต้การกดทับของหมอสอนศาสนา และการรณรงค์ต่อต้านศาสนาของโซเวียต ลัทธิดังกล่าวกลับปรากฏมากขึ้นภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และเหล่าผู้ประกอบพิธีใหม่ๆ เหล่านี้ กลับแสดงตัวตนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้คนเหล่านี้เป็นใคร? พวกเขาเป็นพวกมิจฉาชีพ นักมายากล นักธุรกิจ หรือผู้ต่อสู้ทางวัฒนธรรม?