Thursday, 19 September 2013 14:15

Singapore gaga

สิงคโปร์กาก้าภาพยนตร์สารคดีเพลงความยาว 55 นาที ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีของสิงคโปร์ ซึ่งนำเสนอเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตที่ผ่านมาของชาวสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ดนตรีทั้งในด้านการรับรู้และการแสดงออกด้วยความภาคภูมิใจ บางชนิดเหลือเพียงคนรุ่นเก่าจำนวนไม่มากที่ยังแสดงให้เห็น เราอาจจะได้ยินเพลง buskers ตามท้องถนน ได้ยินเพลงเชียร์ลีดเดอร์จากโรงเรียน เพลงสวด ฯลฯ ทั้งหมดล้วนเป็นพลังขับเคลื่อนให้สิงคโปร์ก้าวสู่ความทันสมัยทั้งสิ้น นี้เป็นสารคดีเรื่องแรกของสิงคโปร์ที่สร้างขึ้นโดยมีคำบรรยายภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน

Wednesday, 18 September 2013 17:01

Moi un noir

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการศึกษากลุ่มแรงงานข้ามชาติตัวเอกเป็นเด็กหนุ่มชาว ไนจีเรียชาวเมือง Treichville, ชานกรุง Abidjan การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวแสดงจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นอิสระและใช้การ บรรยายเนื้อหาเป็นแบบกลอนสดRouch ใช้เวลาครึ่งปีในการสังเกตเรื่องราวจากนั้นจึงได้ทำบทและถ่ายทำชิวิตจริงของ หนุ่มชาวไนจีเรียซึ่งต้องต่อสู้เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพในภาพยนตร์เรื่องนี้

With this film, Jean Rouch leaves quite the traditional field of ethnology. "I followed a small group of young Nigerian migrants in Treichville, a suburb of Abidjan. I offered to do a movie where they had the right to do anything and everything. So we improvised a movie. "Improvisation was not spontaneous. Rouch had spent half a year to observe his characters. Agree with them and leu collaboration, he then agreed to a script, or rather a canvas unwritten changed during filming. "I thought we could go read further in the truth so instead of taking the actors and leu to interpret a role, we asked men to play their own lives.

Wednesday, 18 September 2013 16:41

The good women of Bangkok

เป็นเรื่องราวของสตรีชาวอีสานชื่ออ้อย ซึ่งเป็นชื่อสมมุติในการทำงานขายบริการทางเพศในกรุงเทพฯย่านพัฒพงษ์เพื่อ หาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวที่ยากจน อ้อยทำงานขายบริการทางเพศจนคิดว่าไม่มีความรักจากผู้ชายที่แท้จริงอีกต่อไป พบกับเรื่องราวชีวิตของเธอได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้

The Good Woman of the story is Aoi. In Thai, her name means 'sugar cane' or 'sweet' - not her real name but the one she uses. She works as a prostitute, catering to the male tourists who crowd the girlie bars of Patpong. "They stayed at a seedy hotel in the red-light district. Much of the filming and video recording took place there, and in the months that followed he fell in love with her." "He paid and was her customer. She became the subject of his film." Starting from this worst-possible condition, Aoi's life is described and their relationship is recorded: its evolution from fake sexual intimacy to collusion in the process of making the film and, finally, to difficult friendship and a kind of love.

Wednesday, 18 September 2013 10:32

Scenes de vie chez les Evenes du Kamtchatka

วิดีโอนี้ถ่ายทำในเขตภาคกลางของคาบสมุทร Kamchatka ในฤดูใบไม้ร่วงของปี 2004 ในระหว่างโครงการวิจัยหลายทางวินัยเรื่อง"Reindeer ระบบ : การปรับตัวทางชีวภาพและวัฒนธรรม" จุดมุ่งหมายของการเดินทางด้านนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมและวิถี ชีวิตของ Reindeers ซึ่งแม้แต่กวางขนาดใหญ่ของ Kamchatka, ที่อาศัยอยู่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและการถูกคุกคาม ภาพยนตร์แสดงให้เห็นแง่มุมของชีวิตร่วมสมัยในหมู่ชนกลุ่มน้อยนี้มีสมาชิก เดินทางมาถึงครั้งแรกใน Kamchatka ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19, และแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่ช่วงต้น ทศวรรษ 1990 เมื่อกวางขนาดใหญ่ได้ลดลงเช่นเดียวกับการตกลงของสหภาพโซเวียต แต่ก็มีความกังวลเพียงส่วนเล็ก ๆ ของประชากรพื้นเมืองของภูมิภาคนี้ ฟิล์มถูกถ่ายในสถานที่ที่แตกต่างกัน บริษัทน้ำมัน ฝูงกวางขนาดใหญ่ หมู่บ้านพื้นเมืองของ Anavgai และสุดท้ายใน Bystrya, หมู่บ้านเก่าที่ถูกปิดตัวลงจากหน่วยงานในปี 1974 เป็นต้น

Wednesday, 18 September 2013 10:18

The son is not at home

Mr Xie ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมือง Dwan ซึงเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านไตในจังหวัด Dehong ซึงอยู่ในเส้นทางลักลอบค้ายาเสพติดจากพม่า ในปี 2002 ลูกชายของเขาได้ถูกจำกุมโดยรัฐบาลและถูกส่งไปยังสถานบำบัดยาเสพติดใน Chuxiong ทิ้งให้ Xie ต้องอยู่ลำพังกับภรรยาที่เจ็บป่วยโดยไม่มีเงินรักษาพยายาล ส่วนพืชผลที่ปลูกไว้ที่จะเก็บเกี่ยวก็เสียหายอีก ติดตามเรื่องราวชีวิตของพวกเขาได้จากภาพยนตร์

Mr. Xie lives in Dawan, a typical Dai village in province of Dehong that is part of a drug-smuggling route from Myanmar. In Spring 2002, the authorities sent his son to a drug rehabilitation center in Chuxiong, leaving Mr. Xie and his wife to care for themselves. Although he battles illness, he has no money for hospital treatment. Meanwhile, harvest season approaches, but the sugar cane and corn crops are left untouched in the fields.

Monday, 16 September 2013 14:10

Le geste cinematographique : Robert Flaherty

Le geste cinematographique : Robert Flaherty (Robert Flaherty : Nanouk l'esquimau, L'Homme d'Aran, Louisiana Story, The land)

ภาพยนตร์ชุดนี้มีจำนวน 4 เรื่อง ถ่ายทำโดย Robert Flaherty ได้แก่ 1. Nanouk l'esquimau 2. L'Homme d'Aran 3. Louisiana Story 4. The Land Robert เป็นนักสร้างภาพยนตร์สารคดีชาวอเมริกันเขากำกับและผลิตงานที่มีคุณภาพเช่น เรื่อง Nanook ซึ่งถ่ายทำในแคนาดาบริเวณพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง เราจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งหาดูไม่ ได้อีกแล้วในปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องอื่นๆอีกในชุดเดียวกัน

Monday, 16 September 2013 13:51

Virtual borders

Virtual borders (จินตบัญญัติ โดย มานู ลุกค์)

Virtual borders เป็นภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวของผู้นำชาวอาข่าชื่อ Abaw Buseuv ที่ได้เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมของชาวอาข่า มีการกระจายเสียงและส่งข้อมูลไปยังชาวอาข่าที่อยู่ในประเทศไทย อาข่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ชายแดนของห้าประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า (เมียนมาร์), จีน, เวียดนาม และลาว นอกจาการชุมนุมแล้วภาพยนตร์ยังได้นำเสนอเรื่องราวชีวิตและความเป็นอยู่ของอา ข่าด้วย

On the front line of conflict deep inside Burma this documentary follows ethnic relief workers as they aid internally displaced people suffering under the Burma Army. Focusing on a female medic and a pastor/human rights cameraman, the film reveals a people that have maintained their dignity and hope for peace despite the odds. Filmed on relief missions with the Free Burma Rangers.

Saturday, 14 September 2013 11:59

Yumi Yet : In dependce for Papua New Guinea

Dennis O'Rourke ได้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ในโอกาสที่ปาปัวนิวกินีเฉลิมฉลองความเป็นเอกราชจากออสเตรเลีย ภาพยนตร์ได้รวบรวมข้อมูลในแง่มุม ในพื้นที่ต่างๆกันในโอกาสเฉลิมฉลองเดียวกันนี้ เป็นภาพที่สวยงาม เพลง และเสียงที่ยอดเยี่ยม ทั้งหมดเป็นภาพสุดท้ายของการครองปาปัวนิวกินีจากลัทธิล่าอาณานิคม ภาพต่อมาก็เป็นการเฉลิมฉลองในทุกส่วนของประเทศเพื่อสู่ชีวิตใหม่ของพวกเขา ติดตามได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้

"Dennis O'Rourke's brilliant study of Papua New Guinea's independence celebrations does not belong to the tradition in which an all-knowing, anonymously honeyed voice lulls us with loaded instructions for interpreting a world which it empties of interest. Skilful and humorous editing of the vividly beautiful images and the superb soundtracks of voices, music and radio broadcasts brings out a sense of wonder at a society composed of extraordinary juxtapositions. It is not just that traditional tribal customs co-exist with both the paraphernalia of British and Australian colonialism and the new institutions for independence. Each element actively transforms the others and gives them new meaning."