Thursday, 19 September 2013 11:22

Pualasakan : Fete annuelle des chamanes

เป็นพิธีกรรมของกลุ่มหมอผี (Shamans) เรียกพิธีนี้ว่า Pualasakan เกิดขึ้นในหมู่บ้าน Puyuma ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวัน พิธีจะมีขึ้นตรงกับวันที่สามของเดือนทางจันทรคติ หมอผีเหล่านี้เป็นสตรีที่สามารถติดต่อและสื่อสารกับวิญญาณได้ และให้คำทำนายทายทักแก่ชุมชนได้ พิธี Pualasakan จะดำเนินไปเป็นเวลาแปดวัน ในระหว่างเวลาดังกล่าวพวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจในกลุ่มของตนเองเอง ด้วย พิธีในวันแรกหมอผีจะทำการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางในห้องพักของบ้านก่อนเริ่ม พิธี ในวันที่สองที่พวกเขาย้ายจากหมู่บ้านไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการชำระ ล้างจิตวิญญาณ ในวันที่สามพวกเขาไปที่แม่น้ำเพื่อชำระล้างตัวเอง วันที่สี่เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องจากวันก่อน ในวันที่ห้าที่พวกเขาเรียกวิญญาณของผู้ช่วยเหลือจากชายหาดเพื่อให้พวกเขา กลับไปยังหมู่บ้าน และเย็นวันนั้นพวกเขาทำถุงเพื่อใช้ในพิธีกรรม ในวันที่หกเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับถึงที่ใช้ในพิธีกรรม ในวันที่เจ็ดของพวกเขาออกไปในสวนสมุนไพรสำหรับการเลือกเก็บใ่ส่ถุงเพื่อนำมา ใช้ประโยชน์ มีการจัดเลี้ยงและมอบของขวัญให้กับชาวบ้านและการร้องรำทำเพลง วันสุดท้ายของพิธีกรรมเป็นเรื่องราวของการเดินทางที่เหนือธรรมชาติในโลกของ บรรดาหมอผีที่ล่วงลับไปแล้ว

Thursday, 19 September 2013 11:16

Murugmalla

ใน Murugmalla ทางตอนใต้ของอินเดีย, สุสาน ("dargha") ของนักบุญมุสลิมซูฟีได้กลายเป็นสถานที่ของการแสวงบุญผู้ป่วยที่มาเพื่อ แสวงหาการบำบัดโรคที่เป็นอยู่

In Murugmalla, in southern India, the tomb ("dargha") of a Sufi Muslim saint has become a place of pilgrimage where the sick come to seek healing.

Thursday, 19 September 2013 11:16

Moyngo, The Dream of Maragareum

ชุมชน Ikpeng ประกอบพิธีกรรมการสักร่างกายตามปรัมปราคติ ตามตำนวน Maragareum วีรบุรุษและผู้ประกอบพิธีกรรม นิมิตถึงความหายนะในหมู่บ้านของ Eptxum เพื่อนบ้าน ในความฝัน เขาเดินทางถึงในหมู่บ้านนั้น แต่กลับว่า ทุกคนในหมู่บ้านตายกันหมด เขาจึงรอจนถึงพลบค่ำจนวิญญาณหวนคืน การล่า การเต้น และการทำข้าวต้มพิเศษ และการตกแต่่งต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการหวนคืนของวิญญาณนั้น ในพิธีดังกล่าว เด็กๆ จะได้รับการสักตามร่างกาย Maragareum จะเฝ้าดูและเรียนรู้พิธีกรรมของ Moyngo จากวิญญาณที่จากไป ฉะนั้น ผู้ที่ดูวีดิทัศน์ จะสามารถเฝ้าดูและเรียนรู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้น

เป็นเรื่องราวของการเดินทางแสวงบุญผ่านแม่น้ำคงจากปากน้ำทางทะเลไปยังต้นน้ำของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

A tour of the major centers of pilgrimage along the Ganges, from the sea to the headwaters of the sacred river.

Thursday, 19 September 2013 10:06

L' esprit, les mantras

จิตวิญาณ เวทมนตร์ ความเชื่อ เป็นสิ่งลี้ลับไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การติดต่อสื่อสารกับสิ่งลี้ลับเหล่านี้จะมีคนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางทำ พิธีกรรมในการติดต่อสื่อสารให้ ที่ประเทศศรีลังกามีพิธีกรรมเหล่านี้ให้เห็นโดยผ่านคนกลางที่กล่าว ติดตามชมความเชื่อได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้

Spiritual beliefs, magic, mystery is not visible to the naked eye. Communication with the mystery of these people will act as a medium of communication for the ritual. The Sri Lankan rituals are seen by the referee.

Wednesday, 18 September 2013 16:59

Honey hunters of Nepal

หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาทาพรัง (Taprang) บ้านของคนเก็บน้ำผึ้งชาวเนปาล เชิญสัมผัสการเดินทางไปเยือนหน้าผาซึ่งมีผึ้งยักษ์อาศัยอยู่ พบผึ้งยักษ์ขนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของผึ้งยุโรป พบกับความเชื่อเรื่องโชคลางของนักเก็บน้ำผึ้งชาวเนปาลที่จะไม่เก็บน้ำผึ้งใน วันพระจันทร์เต็มดวง ชมวิธีการเก็บน้ำผึ้งแบบดั้ง เดิมที่มีเพียงแค่บันไดเชือก ตะกร้าและไม้ยาวสำหรับแคะรังผึ้ง ด้วยความสามารถนักเก็บน้ำผึ้งชาวเนปาลไม่ได้สวมชุดป้องกันอะไรเลยในการเก็บ น้ำผึ้ง พบภารกิจเสี่ยงตายและท้าทายในการปีนหน้าผาเพื่อขึ้นไปเก็บน้ำผึ้ง โดยตัดส่วนสีเหลือง ซึ่งเป็นตัวอ่อนของผึ้งออก แล้วค่อยเก็บน้ำผึ้งได้ที่ส่วนบนของรังจากนั้นต้องวางตำแหน่งตะกร้ารองน้ำ ผึ้งให้ได้พอดีจึงจะสามารถทำให้ภาระกิจลุล่วงไปด้วยดี

Wednesday, 18 September 2013 16:25

Tracking the Pale Fox : Studies on the Dogon

This film tells with verve and a touch of self-irony the history of research on the Dogon since the famous 1931 expedition of Marcel Griaule. The film establishes the original expedition in the context of French anthropology at the time. Jean Rouch, celebrated filmmaker and less known as an anthropologist on the Dogon, narrates part of the story, and interviews Dogon elders and veteran expedition-member, Germaine Dieterlen.

Wednesday, 18 September 2013 12:38

The sharkcallers of Kontu

ในปาปัวนิวกินี ที่หมู่บ้านชายฝั่งทะเลชื่อ Kontu มีชาวประมงที่สามารถฆ่าฉลามด้วยมือเปล่าของพวกเขา ... ชาวประมงที่นี่มีคุณลักษณะพิเศษที่พวกเขาสามารถจะล่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ ด้วยมือเปล่า พวกเขาเชื่อในจิตวิญญาณของบรรพบุรุษที่ทำให้เขาสามารถทำเช่นนี้ได้ แต่เมื่อความเจริญเข้ามาพร้อมกับการศึกษาทางแบบการศึกษาแบบตะวันตก เรื่องเศรษฐกิจและศาสนาคริสต์ที่เผยแพร่เข้ามา ความเชื่อที่มีอยู่ก็ไม่ได้เลือนหายไป จิตวิญญาณของบรรพบุรุษยังอยู่กับความเชื่อของผู้สูงอายุด้วยความสุขต่อไป

Wednesday, 18 September 2013 10:20

In another people's land

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราว ชีวิตของผู้คนบนเกาะมุก หลังจากที่เกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์ถาโถมเข้าใส่เมื่อครั้งเกิดสึนามิครั้ง ใหญ่ที่ภาคใต้ของไทย ผู้คนต่างดำเนินชีวิตไปตามวิถีความเป็นอยู่เช่นเดิม แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความทรงจำแต่เก่าก่อนทั้งเรื่องราวแต่หนหลังเมื่อครั้ง เข้ามาบุกเบิกพื้นที่บนเกาะ เด็กยังจำครั้งเกิดสึนามิได้ หลายคนเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือพวกเขาเมื่อคราวเกิดคลื่นยักษ์

Tuesday, 17 September 2013 10:49

Daba : portrait of a Na shaman

กลุ่มชาติพันธุ์ Na เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูงเทือกเขา หิมาลัย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ หลังจากที่ไม่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาเป็นเวลานาน ผู้ที่ทำพิธีกรรมเรียกว่า Daba ปัจจุบันยังมีชายชราชื่อ Dafa Luzo ทำหน้าที่ดังกล่าวอยู่ ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของขายชราคนนี้และพิธีกรรมที่เกิดขึ้นให้ เห็น

After more than a quarter of a century without any form of religious ceremony, the Na, an ethnic group living on the Himalayan plateau, began openly practising their religion again in the early 1990s. Their priests are called daba. Among the few old shamans who are still living today, Dafa Luzo is the most remarkable. As the main character in the film, we see him looking after his farm and his family, as well as performing rituals to expel all unclean spirits and demons and honour his ancestors. His main worry, and his greatest hope, is to make sure his knowledge is safely handed down to the next generation.

Page 1 of 2