ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

14 สิงหาคม 2561 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 5011

กติกาการแข่งขันตอบปัญหาฯ

กำหนดการแข่งขันตอบปัญหาฯ

จดหมายเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาฯ (docx)

จดหมายเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาฯ (pdf)