วิธีการชำระเงิน

การชำระเงิน

  1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
    เลขที่บัญชี 058-1-17382-1
  2. ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ตลิ่งชัน ในนามศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  3. ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปณ.ตลิ่งชัน ในนามศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)