ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อทีมที่มีคุณสมบัติผ่านเข้าประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ ๒

2 กรกฎาคม 2561 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 494

ประกาศ รายชื่อทีมที่มีคุณสมบัติผ่านเข้าประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ ๒

ตามที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ ๒ และได้สิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนที่ผ่านมานั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของทีมที่สมัครเข้าประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีทีมที่มีคุณสมบัติผ่านเข้าประกวดทั้งสิ้น ๓๘ ทีม โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ตามเอกสารแนบนี้

ทั้งนี้ตามเงื่อนไขการประกวดทีมที่ผ่านคุณสมบัติทั้ง ๓๘ ทีมจะต้องเข้าร่วมอบรมทักษะวัฒนธรรม เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยทางโครงการฯ จะประกาศวัน เวลา และสถานที่อบรมให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ขอให้ทุกทีมตรวจสอบอีเมล์ของท่าน หากเอกสารไม่ครบขอให้ท่านส่งเอกสารให้ครบภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หากไม่ส่งเอกสารให้ครบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-880-9429 ต่อ 3810

ไฟล์เอกสารแนบ

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์