กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา 2020 "Loss and Grief through Cultures"

img

27 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

เทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา 2020 "Loss and Grief through Cultures"

ผ่านระบบออนไลน์

 

 

SAC Anthropology Film Festival 2020 "Loss and Grief through Cultures"

27-31 August 2020

Documentary

  • The Tree House (Nhà Cây)

                - Year: 2019

                - Director: Minh Quy Truong

                - Country: Vietnam

                - Duration: 1h 24min

  •  Kabul, City in the Wind

                - Year: 2018

                - Director: Aboozar Amini

                - Country: Afghanistan

                - Duration: 1h 28min

  • Caballerango

                  - Year: 2018

                  - Director: Juan Pablo González

                  - Country: Mexico

                  - Duration: 1h 11min      

  •   Camp on the Wind’s Road

                    - Year: 2018

                    - Director: Nataliya Kharlamova

                    - Country: Russia

                    - Duration: 1h

Fiction

  •   Manta Ray

                      - Year: 2018

                      - Director: Puttiphong Aroonpheng

                      - Country: Thailand

                      - Duration: 1h 45min

  •   Isadora’s Children

                      - Year: 2019

                      - Director: Damien Manivel

                      - Country: France

                      - Duration: 1h 24min

  • This is not a Burial, It’s a Resurrection

                      - Year: 2019

                      - Director: Lemohang Jeremiah Mosese

                      - Country: Lesotho

                      - Duration: 2h

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

27 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

00:01 - 23:59 น.

กำหนดการ

2020-08-27
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-08-31