กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / ตลิ่งชัน มีความรู้คู่วิถีชีวิตของคนในชุมชน ครั้งที่ 2

img

23 กุมภาพันธ์ 2562

ตลิ่งชัน มีความรู้คู่วิถีชีวิตของคนในชุมชน ครั้งที่ 2

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ตลิ่งชัน มีความรู้คู่วิถีชีวิตของคนในชุมชน ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 14.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม  ณ  ห้องสมุดสุข กาย ใจ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
10.45 - 12.00 น.

กิจกรรม "การประดิษฐ์ของเล่นกังหันไม้ไผ่"

Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทยในชุมชนตลิ่งชัน

และโดยลุงวิน  พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.00 น. ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัล

 

หมายเหตุ  ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

23 กุมภาพันธ์ 2562

10:00 - 14:00 น.

กำหนดการ

2019-02-23