banner image

Subject Guide

หน้าแรก / Subject Guide / ชาติพันธุ์ / ภูไท

ชาติพันธุ์ / ภูไท

Export All

image author

รวบรวมโดย : วิภาวดี โก๊ะเค้า

โทรศัพท์ : 0610266450

เผยแพร่ 01 ส.ค. 2563

คำสำคัญ

เรียงลำดับข้อมูลจากใหม่ไปเก่า | เรียงลำดับข้อมูลจากเก่าไปใหม่


image

Author

เพ็ญศรี นิลโสม

Imprint

-

Collection

Journal ทางอีศาน. ปีที่ 7, ฉบับที่ 77 (ก.ย. 2561), หน้า 97-100

Annotation

ผู้ไทห้วยหีบเป็นบทความที่นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตามแบบวิถีไทยในชนบท วัตถุประสงค์คือเพื่อต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวผู้ไทและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ไทจากถิ่นต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งในครั้งนี้งานผู้ไทโลกได้จัดขึ้นที่ชุมชนผู้ไทบ้านห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แต่เดิมผู้ไทห้วยหีบอพยพมาจากวังอ่างคำ มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการแต่งกายที่โดดเด่นคือ ทั้งชายหญิงนุ่งผ้าพื้นดำแต่งแถบด้วยผ้าแดง พูดภาษาผู้ไทแบบสกลนครที่มีภาษาไทย้อผสมผสาน ภายในงานหนุ่มสาวจากผู้ไทจากหลายชุมชนต่างแต่งกายมาด้วยแพรไหมผืนงาม ตกแต่งด้วยเครื่องประดับเงินคงอัตลักษณ์ที่ยังยึดถือกันอย่างเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย
 

อ่านต่อ...
image

Author

ศรายุทธ วังคะฮาต

Imprint

-

Collection

Journal ทางอีศาน. ปีที่ 7, ฉบับที่ 77 (ก.ย. 2561), หน้า 11-16

Annotation

ในบทความได้กล่าวถึงงานดนตรีที่บ้านสวนนอเวียง-รสสาที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเมืองเรณูนคร ซึ่งในอดีตได้โยกย้ายมาจากเวียดนามสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาจนถึงประเทศไทย ปัจจุบันวิธีชีวิตของชาวผู้ไทแบบดั้งเดิมยังคงเหลืออยู่และจับต้องมองเห็นได้ที่บ้านสวนนอเวียง-รสสา โดยถ่ายทอดผ่านทางบทเพลง ดนตรี ลีลา ท่วงทำนอง เช่น การฟ้อนเลาะตูบ เลาะผามซึ่งโดยปกติจะฟ้อนในงานบุญผะเหวด แต่เมื่อวิถีชีวิตและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป การฟ้อนจึงกลายเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ให้ประเพณีของชาวผู้ไทไม่สูญหายไปจากท้องถิ่น

อ่านต่อ...
image

Author

เพ็ญศรี นิลโสม

Imprint

-

Collection

Journal ทางอีศาน. ปีที่ 7, ฉบับที่ 79 (พ.ย. 2561), หน้า 108-111

Annotation

ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากราวตากผ้าหลังบ้านของแม่ มาเรียบเรียงเป็นบทความเรื่องผ้าทอของชาวผู้ไท ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าและยังเป็นรายได้หลักของบางครอบครัว ผ้าทอหนึ่งผืนสามารถนำมาใช้ทำผ้านุ่ง ผ้าห่ม และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอื่นๆได้มากมาย  แต่ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้คือ เสื้อหมอบคอลายผู้ไท ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทแถบอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันผ้าทอผู้ไทเป็นผ้าที่มีราคาสูง เพราะทำจากเส้นฝ้ายธรรมชาติ และทำมือทุกขั้นตอน ด้วยการส่งเสริมจากรัฐจึงทำให้เป็นที่นิยมในหมู่ทักท่องเที่ยว และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรม รากเหง้าให้คงอยู่สืบต่อไป

อ่านต่อ...
image

Author

ศรายุทธ วังคะฮาต

Imprint

-

Collection

Journal ทางอีศาน. ปีที่ 7, ฉบับที่ 80 (ธ.ค. 2561), หน้า 60-63

Annotation

งานวัดถิ่นผู้ไท สุขใจอิ่มบุญ คือโครงการชวนเที่ยว 55 เมืองรองทั่วไทย ที่บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร หมู่บ้านก้านเหลืองดงเป็นชุมชนชาวผู้ไทที่อพยพมากจากเมืองวัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายในบทความมีการอธิบายถึงวัฒนธรรมต่างๆ และแสดงภาพถ่ายขบวนแห่ของชุมชน การละเล่นพื้นบ้านอย่างการต่อหมากข่าง แต่ที่เห็นจะเป็นที่สนุกสนานและเป็นที่นิยมของเด็กๆชาวผู้ไทมากที่สุดคือ หมากกิ้งก่อง เครื่องเล่นที่ดัดแปลงมาจากไม้ไผ่มาทำอาวุธปืน มีการสาธิตการปรุงอาหาร การแสดงรื่นเริงอย่างคณะกลองเจิ่งจากพี่น้องผู้ไท บ้านนาโลก และการประชันหมอลำจากหมอลำผู้ไทมุกดาหารกับหมอลำผู้ไทกาฬสินธุ์

อ่านต่อ...
image

Author

เพ็ญศรี นิลโสม

Imprint

-

Collection

Journal ทางอีศาน. ปีที่ 6, ฉบับที่ 69 (ม.ค. 2561), หน้า 104-107

Annotation

ท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีผู้ไท กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวผู้ไท มีการจัดงานดนตรีวิถีผู้ไทที่บ้านสวนนอเวียง-รสสา บ้านบ่อสมสะอาด ตำบลเรณูใต้ จังหวัดนครพนม ซึ่งที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้คือต้องการขับเคลื่อนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีชาวเมืองเรณู ที่ยังคงรักษาสืบต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสมาคมผู้ไทโลก ร่วมกับบ้านสวนนอเวียง-รสสา และกลุ่มชุมเฮา เจ้าข๋อย โรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนาร่วมมือกันเพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตชาวผู้ไท และนำไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
 

อ่านต่อ...

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3702 

แฟ็กซ์ 0-2434-6254 อีเมล์ library@sac.or.th
 

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-Sac library
Line@ : @sac-library หรือคลิกเพื่อ Add Line http://line.me/ti/p/~@SAC-Library


  

ห้องสมุด (ชั้น 8)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 – 16:30 น.

เสาร์ : 9:00 – 16:00 น.

ห้องสมุดสุข กาย ใจ

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 – 18:00 น.

เสาร์ : 8:00 – 17:00 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศราชการ