banner image

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่

ระบบ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน ดาวน์โหลด
บัญชีผู้ใช้งาน ศมส. บัญชีผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

icon image ลงทะเบียน   |   icon image ลืมรหัสผ่าน


ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3702 - 4

แฟ็กซ์ 0-2434-6254 อีเมล์ library@sac.or.th

ห้องสมุด (ชั้น 8)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 – 16:30 น.

เสาร์ : 9:00 – 16:00 น.

ห้องสมุดสุข กาย ใจ

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 – 18:00 น.

เสาร์ : 8:00 – 17:00 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศราชการ