ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เพื่อถอดบทเรียนในการจัดงานโครงการมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ

2 เมษายน 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 457

ป้ายกำกับ ถอดบทเรียน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง พิพิธภัณฑ์ ภาคกลาง วัดขนอน ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเพชรบุรี ลุ่มน้ำป่าสักลพบุรี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พิพิธภัณฑ์

31 มีนาคม 2564

ประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เพื่อถอดบทเรียนในการจัดงานโครงการมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ

           หลังการจัดงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)(ศมส.) ที่ได้จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 จึงเป็นโอกาสดี ที่ ศมส.และเครือข่ายได้ร่วมกันถอดบทเรียน เพื่อทบทวนการทำงานตั้งแต่ต้นทาง จากการเริ่มสร้างเครือข่าย จนมีกระบวนการทำงานสู่การเป็นงานมหกรรม ชวนคิด ชวนคุย สะท้อนความประทับใจ อุปสรรค การเรียนรู้ รวมถึงการทำงานต่อไปในอนาคต

           เนื่องจาก ศมส. มุ่งหวังจะส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานทางวัฒนธรรม ให้สามารถจัดเก็บ จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ที่สร้างโดยคนท้องถิ่น/เจ้าของวัฒนธรรม สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้เพราะเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของคนท้องถิ่น กระบวนการจัดการความรู้เหล่านี้ยังเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการจัดการวัตถุและพิพิธภัณฑ์ของตนได้

           การถอดบทเรียนเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน ที่จะส่งเสริมทั้ง "คนทำพิพิธภัณฑ์" และ "การจัดการงานพิพิธภัณฑ์" ไปพร้อมๆกัน

#ถอดบทเรียน #เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ #พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง #พิพิธภัณฑ์ #ภาคกลาง #วัดขนอน #ลุ่มน้ำแม่กลอง #ลุ่มน้ำเจ้าพระยา #ลุ่มน้ำท่าจีน #ลุ่มน้ำเพชรบุรี #ลุ่มน้ำป่าสักลพบุรี #ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร #ศมส. #sac