ปิดทำการ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 131

ปิดทำการ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปิดทำการ วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

           สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สามารถใช้บริการคืนหนังสือที่ตู้คืนอัตโนมัติ และบริการออนไลน์ได้ตามปกติ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยห้องสมุด ศมส. มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัย ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ ศมส. ตามช่องทางดังนี้


ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC library

Line : @sac-library

E-mail : library@sac.or.th

Website : www.sac.or.th/library/


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Facebook : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC

E-mail : webmaster@sac.or.th

Website : www.sac.or.th

 

Share