banner image

Subject Guide

หน้าแรก / Subject Guide / ชาติพันธุ์ / ไทดำ

ชาติพันธุ์ / ไทดำ

Export All

image author

รวบรวมโดย : ปริยฉัตร เวทยนุกูล

เผยแพร่ 01 ส.ค. 2563

ขอบเขตของเนื้อหา

คู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชาวไทดำ หรือ ไทยทรงดำ ในประเทศไทย มีการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ไทดำ วรรณกรรมพื้นบ้าน ประเพณี สังคม วัฒนธรรมและภาษา กลุ่มชาติพันธุ์

เรียงลำดับข้อมูลจากใหม่ไปเก่า | เรียงลำดับข้อมูลจากเก่าไปใหม่


image

Author

ไม่ระบุ

Imprint

ไม่ระบุ

Collection

DS563.5.ท9 ช32

Annotation

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับชนชาติไท ได้แก่ ไทอาหม ไทอ่ายตอน
ไทพ่าเก ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทดำ ไทขาว ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เวียดนาม ลาว จีน และออสเตรเลีย

 

อ่านต่อ...
image

Author

ยุกติ มุกดาวิจิตร

Imprint

กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561

Collection

Books: GR312.ย72 2561

Annotation

วรรณกรรมเรื่อง “ส่งชู้สอนสาว” เป็นวรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของวรรณกรรมที่มีต่อสังคม โดยเฉพาะในบริบทของวรรณกรรมไตดำที่มีต่อวงการวรรณกรรมเวียดนาม ความน่าสนใจของวรรณกรรมเรื่องนี้ คือ ผู้เขียนได้เสนอในความนำว่า “ในบรรดาวรรณกรรมไตดำทั้งหมด กล่าวได้ว่า “ส่งชู้สอนสาว” เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับชาวไตดำ ทั้งนี้ถ้าจะเป็นเพราะเนื้อเรื่องที่มีรายละเอียดของเนื้อหาที่ใกล้ชิดกับขีวิตความเป็นอยู่ของคนไตดำในอดีตเป็นอย่างยิ่ง”
Year: 2561
 

อ่านต่อ...
image

Author

ล้อม เพ็งแก้ว

Imprint

ไม่ระบุ

Collection

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 38, ฉบับที่ 10 (ส.ค. 2560), หน้า 76-77

Annotation

บทความนี้ ผู้เขียนได้เล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ของตนเอง โดยได้กล่าวถึงข้อห้ามของ
ชาวไทดำ คือ “อย่าเฮ็ดบาปแม่หม้าย อย่าย้ายคันนา อย่าป๋ะแม่ฮ้าง” พร้อมทั้งอธิบายความหมายของข้อห้าม
ทั้ง 3 ข้อ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

อ่านต่อ...
image

Author

องค์ บรรจุน

Imprint

ไม่ระบุ

Collection

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 39, ฉบับที่ 10 (ส.ค. 2561), หน้า 34-45 : ภาพประกอบ

Annotation

บทความนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการแต่งกายของชาวไทยทรงดำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้กล่าวถึงลวดลายบนผืนผ้า ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงตัวตน หมู่เหล่า สถานะ และชนชั้นทางสังคม ผ่านความงดงามทางศิลปะที่เต็มไปด้วยจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัดของชาวไทยทรงดำ
 

อ่านต่อ...
image

Author

อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา

Imprint

พิษณุโลก : ร้านพิษณุโลกดอทคอม , 2559

Collection

Books: PL4191.N6 อ62 2559

Annotation

หนังสือเล่มนี้เป็นผลการวิจัยส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “ภูมิปัญญาภาษาและการสืบสานภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไทภาคเหนือตอนล่าง : กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น” โดยแบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ประวัติความเป็นมาของไทดำภูมิภาคเหนือตอนล่าง บทที่ 3 ระบบเสียง หน่วยคำ และการสร้างคำ บทที่ 4 คำศัพท์วัฒนธรรมและโลกทัศน์ บทที่ 5 ไวยากรณ์สื่อสาร บทที่ 6 วรรณกรรมสำคัญ บทที่ 7 สถานการณ์ภาษาและแนวทางการสร้างคาวมร่วมมือกับชุมชนในการสืบสานภูมิปัญญาภาษาไทดำ บทที่ 8 แนวทางกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาไทดำอย่างยั่งยืน และบทที่ 9 บทสรุปและอภิปรายผล
Year: 2559
 

อ่านต่อ...

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3702 

แฟ็กซ์ 0-2434-6254 อีเมล์ library@sac.or.th
 

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-Sac library
Line@ : @sac-library หรือคลิกเพื่อ Add Line http://line.me/ti/p/~@SAC-Library


  

ห้องสมุด (ชั้น 8)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 – 16:30 น.

เสาร์ : 9:00 – 16:00 น.

ห้องสมุดสุข กาย ใจ

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 – 18:00 น.

เสาร์ : 8:00 – 17:00 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศราชการ