ประกาศรายชื่อต้นฉบับหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 489

ประกาศรายชื่อต้นฉบับหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

           ตามที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดรับและคัดเลือกต้นฉบับหนังสือวิชาการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นวิชาการของศูนย์ฯ และมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ทางสังคมศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บัดนี้ คณะอนุกรรมการวิชาการและวิจัย ของศูนย์ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกต้นฉบับหนังสือเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อต้นฉบับหนังสือที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ จำนวน 9 เรื่อง ดังต่อไปนี้

           1. ต่างจังหวัดในแดนไทย: การควบคุมพื้นที่ ความรู้ และความทรงจำนอกกรุงเทพฯ

           2. "กบฏเงี้ยว” การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของ “คนล้านนา”

           3. บทเพลงของสามัญชน: ปลุกผู้คน ปลูกฝัน สู่วันของเรา

           4. อยู่กับเสียง: ประสบการณ์ผัสสะของผู้ใช้ประสาทหูเทียมในประเทศไทย

           5. มานุษยวิทยามหาสมุทร: ชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยเทคโนโลยี สปีชีส์ วัตถุ และเรื่องเล่าใต้ท้องทะเล

           6. เมืองกับเวลา ในห้วงโควิด-19

           7. Pluriverse: จริยศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกันข้ามพรมแดนความเป็นมนุษย์

           8. ว่าด้วยวัตถุเชิงเทคนิค: การควบคุม ความทรงจำ และคอสโมโลจี

           9. ขอเป็นเด็กเลวในประวัติศาสตร์ (ราชาชาตินิยม) ไทย: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเหล่านักเรียนเลวและการเติบโตของสังคมไทย

           ขอให้ผู้เขียนหนังสือตามรายชื่อข้างต้น ปรับปรุงต้นฉบับเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในขั้นตอนพัฒนาต้นฉบับ ทั้งนี้ ต้นฉบับต้องไม่อยู่ในรูปแบบของรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยส่งต้นฉบับหนังสือที่สมบูรณ์ในรูปแบบ Microsoft Word (.docx) มาที่ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ อีเมล์: narupon.d@sac.or.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3807

Share