ลงสีกระถางดินเผา รอบที่ 2

กิจกรรมลงสีกระถางดินเผา รอบที่ 2

กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
22 กรกฎาคม 2566
11:00 - 12:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม SAC workshop

"ลงสีกระถางดินเผา" รอบที่ 2

ให้ทุกคนเรียนรู้การลงสีภาชนะดินเผาซึ่งพบว่าภาชนะดินเผาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทางโบราณคดี พร้อมนำภาชนะดินเผาที่ลงสีแล้วกลับไปปลูกต้นไม้ได้เลย

เวลา 11.00-12.00 น. บริเวณนิทรรศการนานาหน้ากาก ชั้น 2 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

รับจำนวนจำกัด 20 คน 

** ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมในวันงานก่อนเริ่มกิจกรรม 15 นาที

กำหนดการ
11:00 น. - 12:00 น.

"ลงสีกระถางดินเผา" รอบที่ 2

ให้ทุกคนเรียนรู้การลงสีภาชนะดินเผาซึ่งพบว่าภาชนะดินเผาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทางโบราณคดี พร้อมนำภาชนะดินเผาที่ลงสีแล้วกลับไปปลูกต้นไม้ได้เลย

Share