"คุกกี้หลากวัฒนธรรม" รอบที่ 3

กิจกรรม workshop "คุกกี้หลากวัฒนธรรม" รอบที่ 3

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
27 พฤษภาคม 2566
11:30 - 12:30 น.

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม workshop "คุกกี้หลากวัฒนธรรม" รอบที่ 3

พื้นที่แห่งการเรียนรู้การแต่งหน้าคุกกี้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ร่วม workshop สนใจ โดย ศมส. จะเตรียมคุกกี้ไว้ให้คุณได้แต่งหน้าตามสไตล์ของคุณเอง พร้อมนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้เลย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ ศมส. 

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

เวลา 11.30-12.30 น.

ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

รับจำนวน 20 คน 

กำหนดการ
11:30 น. - 12:30 น.

กิจกรรม workshop "คุกกี้หลากวัฒนธรรม" รอบที่ 3

พื้นที่แห่งการเรียนรู้การแต่งหน้าคุกกี้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ร่วม workshop สนใจ โดย ศมส. จะเตรียมคุกกี้ไว้ให้คุณได้แต่งหน้าตามสไตล์ของคุณเอง พร้อมนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้เลย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ ศมส. 

Share