"คุกกี้หลากวัฒนธรรม" รอบที่ 2

กิจกรรม workshop "คุกกี้หลากวัฒนธรรม" รอบที่ 2

กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
27 พฤษภาคม 2566
10:30 - 11:30 น.

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม workshop "คุกกี้หลากวัฒนธรรม" รอบที่ 2

พื้นที่แห่งการเรียนรู้การแต่งหน้าคุกกี้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ร่วม workshop สนใจ โดย ศมส. จะเตรียมคุกกี้ไว้ให้คุณได้แต่งหน้าตามสไตล์ของคุณเอง พร้อมนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้เลย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ ศมส. 

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

เวลา 10.30-11.30 น.

ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

รับจำนวน 20 คน 

กำหนดการ
10:30 น. - 11:30 น.

กิจกรรม workshop "คุกกี้หลากวัฒนธรรม" รอบที่ 2

พื้นที่แห่งการเรียนรู้การแต่งหน้าคุกกี้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ร่วม workshop สนใจ โดย ศมส. จะเตรียมคุกกี้ไว้ให้คุณได้แต่งหน้าตามสไตล์ของคุณเอง พร้อมนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้เลย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ ศมส. 

Share