banner image

รายชื่อสารสนเทศเฉพาะประเด็น

คำชี้แจง

“บริการสารสนเทศเฉพาะประเด็น เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ขอรับบริการได้เข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดในประเด็นวิชาการ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยห้องสมุดจะคัดเลือกสารสนเทศที่ประกอบด้วย หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์และ สื่อโสตทัศน์ และจัดส่งรายการสารสนเทศให้แก่ผู้ขอรับบริการทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้”

 |  มานุษยวิทยากายภาพ
 |  มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์
 |  มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
 |  โบราณคดี

ค้นหาสารสนเทศ

เฉพาะประเด็นย้อนหลังห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3702 

แฟ็กซ์ 0-2434-6254 อีเมล์ library@sac.or.th
 

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-Sac library
Line@ : @sac-library หรือคลิกเพื่อ Add Line http://line.me/ti/p/~@SAC-Library


  

ห้องสมุด (ชั้น 8)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 – 16:30 น.

เสาร์ : 9:00 – 16:00 น.

ห้องสมุดสุข กาย ใจ

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 – 18:00 น.

เสาร์ : 8:00 – 17:00 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศราชการ