กรงนกเขาชวาคำอธิบาย

กรงสำหรับเลี้ยงนกเขาชวา ทำด้วยไม้จริงและไม้ไผ่ รูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทรงสูง สูงประมาณ 40 เซนติเมตร กว้างประมาณ 25 เซนติเมตร โครงทำด้วยไม้จริง ซี่กรงทำด้วยไม้ไผ่เหลาเป็นซี่เล็ก ๆ  ด้านบนมีขอบทองเหลืองสำหรับแขวน ด้านข้างมีประตูสำหรับปิดเปิดเมื่อใส่นกหรือจับนกออก ภายในมีคอนให้นกเกาะ มีที่ใส่น้ำและอาหาร