บทความ/Blog


ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมผ่านข้าวของเครื่องใช้

ผู้เขียน : ธันวดี สุขประเสริฐ  | โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2560

การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ไม่ว่าจะเป็นโดยการตีความวัตถุ ศึกษาคุณลักษณะของวัตถุ วัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุ ประวัติความเป็นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ สามารถทำให้เราเข้าใจสังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของที่ใช้