เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องใช้ในครัวเรือน
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือทางการเกษตร
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้า
เครื่องใช้โลหะ
เครื่องมือทั่วไป
เครื่องมือชั่ง ตวง วัด
อุปกรณ์สันทนาการ

ทั้งหมด 165 รายการ

หมอนไม้

หมอนไม้เป็นของใช้พื้นบ้านสำหรับหนุนนอนของคนแก่เฒ่าที่ไปถือศีลภาวนาในวันพระ...

กระบวย

กระบวย เป็นภาชนะตักน้ำทำด้วยกะลามีด้ามถือ ในสมัยก่อนตามหน้าบ้านของชาวชนบท...

เตารีดผ้า

เตารีดถ่าน สมัยก่อนเรียกว่า “อุดเตา” ทำด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักมากเพื่อช่วยให้ผ้าเกิดความเรียบเมื่อถูกเตารีดกดทับ...

ชนาง

ชนาง เป็นเครื่องมือสำหรับช้อนปลาหรือช้อนกุ้งในแม่น้ำลำคลอง มีสามขนาดคือ เล็ก กลาง และใหญ่...

กระชัง

กระชังเป็นเครื่องมือสำหรับขังสัตว์น้ำเช่น ปลา กุ้ง มักทำด้วยไม้ไผ่...

ข้องเป็ด

ข้องเป็นเครื่องมือใส่ปลาหรือสัตว์น้ำ มีรูปร่างต่างกันไปตามการใช้สอย...

กรบ

กรบเป็นเครื่องมือแทงปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายฉมวกแต่มีขนาดใหญ่กว่า...

เบ็ดตกกุ้ง

เบ็ดตกกุ้งมีความต่างจากเบ็ดตกปลาทั่วไป เพราะต้องเหลาจากไม้ไผ่เลี้ยง ด้วยเหตุว่ามีความยืดหยุ่นกำลังดี...