2 ธันวาคม 2518

สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ขบวนการปะเทดลาวยึดอำนาจสำเร็จ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาทรงสละราชบัลลังก์ สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายไกสอน พมวิหาน ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เริ่มเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจสู่แนวทางสังคมนิยม