นิราศปักษ์ใต้

เนื้อเรื่องย่อ

กวีเดินทางด้วยเรือรณฤทธิ์อดิศรไปพร้อมเชษฐาและอนุชาอีก 4 พระองค์  เดินทางออกจากรุงเทพฯ ผ่านเมืองสมุทรสาคร เขายี่สาร  และบางทะลุ จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อถึงแหลมหลวง จังหวัดเพชรบุรี พบพายุใหญ่ รอจนพายุสงบจึงเดินทางต่อ  ระหว่างนั้นกวีเล่านิทานเรื่องตาม่องล่ายซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ แล้วแล่นเรือผ่านเขาตะเกียบ  เมืองปราณบุรี  เขาสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผ่านเกาะพงัน  เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากนั้นลงเรือบดเข้าไปยังเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้เรียบเรียง

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. “นิราศปักษ์ใต้.” ใน ประชุมนิราศภาคใต้: นิราศนครศรีธรรมราช นิราศปักษ์ใต้ และนิราศแพรกไพร, 68-86. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2556.

คำสำคัญ

หมายเหตุ

นิราศปักษ์ใต้กล่าวถึงการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกของใน พ.ศ. 2402 ไปเมืองนครศรีธรรมราชและสงขลา

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory