เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  23 ส.ค. 2560

ไทลื้อ (กล้วยแพะ ลำปาง) 1

รหัสบ้าน : N_LPG_520107_001

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   เรือน อินนันชัย
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   11
ตำบล :   กล้วยแพะ 
อำเภอ :   เมือง
จังหวัด :   ลำปาง
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทลื้อ
อาชีพ :   รับจ้าง
หมายเหตุ :   คัดแยกหัวกระเทียม

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2481
ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   เหนือ
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องซีเมนต์ 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   ธนิก หมื่นคำวัง

See also

บรรณานุกรม

  • โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 63-67.