• หน้าหลัก
  • บทความ
  • กระโปรง ขนนก และเลื่อมสลับสี : การรื้อสร้าง ร่างกาย ที่บิดเบี้ยวของเกย์แต่งหญิง

กระโปรง ขนนก และเลื่อมสลับสี : การรื้อสร้าง ร่างกาย ที่บิดเบี้ยวของเกย์แต่งหญิง

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 18 กันยายน 2560

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้ต้องการสำรวจตรวจสอบความหมายเกี่ยวกับ ร่างกาย ของเกย์ซึ่งพยายามตกแต่งตัวเองให้เป็นผู้หญิง เกย์ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ จะนิยามตัวเองแตกต่างจาก กระเทย ที่นิยมสวมเสื้อผ้า แต่งหน้าทาปากแบบสตรี หรือ กระเทยที่ผ่าตัดแปลงเพศหรือไม่อย่างไร

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2560). กระโปรง ขนนก และเลื่อมสลับสี : การรื้อสร้าง ร่างกาย ที่บิดเบี้ยวของเกย์แต่งหญิง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=54

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "กระโปรง ขนนก และเลื่อมสลับสี : การรื้อสร้าง ร่างกาย ที่บิดเบี้ยวของเกย์แต่งหญิง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=54>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560. "กระโปรง ขนนก และเลื่อมสลับสี : การรื้อสร้าง ร่างกาย ที่บิดเบี้ยวของเกย์แต่งหญิง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=54 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 238.06 KB