Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 4

ชัยวัฒน์ อหันทริก | 10 มิถุนายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

แต่ก็มีคนแซวเสมอว่า จบตั้งปริญญาตรี แต่มาทำงานแบบนี้ มีแอบน้อยใจบ้าง แต่ก็พยายามไม่คิดอะไร เพราะช่วงโควิดจะหางานที่ไหนได้ ก็ทำไปก่อน เพื่อความอยู่รอดของตัวเองและครอบครัว คำพูดแทงใจเด็กจบใหม่ ที่นอกจากจะต้องเผชิญกับความเคว้งเคว้างในสถานการณ์โรคระบาดแล้ว ยังต้องแบกความคาดหวัง และเอาชีวิตรอดเพื่อหวังว่าวันข้างหน้ามันจะดีกว่านี้ ผลกระทบที่ใหญ่ไม่แพ้วิกฤตเศรษฐกิจ นั้นคือ สภาพจิตใจ อ่านเรื่องราวของสุขธินันท์ เรื่องราวการหางานทำของบัณฑิตจบใหม่ที่เจอวิบากในช่วงโควิดระบาด เธอมีความฝันจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ใน #Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 4

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัยวัฒน์ อหันทริก. (2564). Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 4. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=205

MLA

ชัยวัฒน์ อหันทริก. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 4". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=205>

HARVARD

ชัยวัฒน์ อหันทริก, 2564. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 4", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=205 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 346.91 KB