• หน้าหลัก
  • บทความ
  • พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม : รวมบทความคัดสรรจากโครงการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม : รวมบทความคัดสรรจากโครงการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

ปริยฉัตร เวทยนุกูล | 5 พฤษภาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ปริยฉัตร เวทยนุกูล บรรณารักษ์ห้องสมุด ศมส. ชวนผู้อ่านเข้ามารู้จักกับหนังสือชุดพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม จัดพิมพ์โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดตัวไปเมื่องานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เมื่อปลายปี 2563 และได้รับความนิยมจากนักศึกษา นักวิชาการ ผู้สนใจประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและมรดกวัฒนธรรมศึกษา ผ่านบริบทสังคมวัฒนธรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างครบรส จากโครงการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมครั้งแรก จัดขึ้นโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. (2564). พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม : รวมบทความคัดสรรจากโครงการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=196

MLA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. "พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม : รวมบทความคัดสรรจากโครงการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=196>

HARVARD

ปริยฉัตร เวทยนุกูล, 2564. "พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม : รวมบทความคัดสรรจากโครงการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=196 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 356.73 KB