ข่าวลือ ข่าวลวง เทคโนโลยีสื่อสาร และความตื่นกลัวทางสังคม

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 12 มีนาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2558 ที่ตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย มีการเล่าลือกันหนาหูว่าผีแม่ม่ายจะมาเอาผู้ชายไปอยู่ด้วยให้ครบ 9 คน ซึ่งในเวลานั้นมีผู้ชายตายแบบผิดธรรมชาติติดต่อกันแล้ว 7 คน ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัว พากันเอาผ้าหรือเสื้อสีแดงมาแขวนไว้ที่หน้าบ้าน เพราะเชื่อว่าเป็นวิธีที่จะป้องกันมิให้ผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตผู้ชายที่อยู่ในบ้านได้ เช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือและภาคอีสาน ที่ความตื่นกลัวเรื่องผีแม่ม่ายทำให้มีการติดป้ายที่หน้าบ้านว่า บ้านนี้ไม่มีผู้ชาย มีการสร้างปลัดขิกขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าบ้านเพื่อขับไล่ผีแม่ม่ายไม่ให้มาเอาผู้ชายที่บ้านไป หรือการให้ผู้ชายนุ่งผ้าถุงเวลาเข้านอนเพื่อให้ผีแม่ม่ายไม่เอาตัวไปเพราะเข้าใจว่าเป็นผู้หญิง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2563). ข่าวลือ ข่าวลวง เทคโนโลยีสื่อสาร และความตื่นกลัวทางสังคม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=109

MLA

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "ข่าวลือ ข่าวลวง เทคโนโลยีสื่อสาร และความตื่นกลัวทางสังคม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=109>

HARVARD

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2563. "ข่าวลือ ข่าวลวง เทคโนโลยีสื่อสาร และความตื่นกลัวทางสังคม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=109 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 241.59 KB