เกวียนไม้ตอก

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-079
 • คำอธิบาย:
 • เกวียนไม้ตอก เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ไผ่
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1. นำไม้ไผ่มาตัดให้ได้ความยาวประมาณ 50 ซม. เหลาให้เหมือนไม้ตอก โดยหนาประมาณ 3 มม. กว้าง 5 มม. จำนวน 2 อัน
  2. หาไม้ไผ่ยาวประมาณ 1.5 เมตร มาเหลาให้มีความกว้างประมาณ 30 ซ.ม. ใช้มีดบากเนื้อไม้ไผ่ให้ลงเป็นบริเวณยาวประมาณ 1-2 ซม. เพื่อให้สามารถตัดโค้งพับลงมาขนานกำลำไม้ไผ่ส่วนที่ยาวกว่าโดยไม่หัก (ส่วนที่ยาวกว่านี้เรียกว่าคันไม้ไผ่)
  3. นำไม้ตอกทั้ง 2 อันที่เตรียมไว้ (ในข้อ 1) โดยเอาปลายด้านหนึ่งมาสอดตรงบริเวณรอบพับที่บากเอาไว้ โดยให้ตั้งฉากกับกับคันไม้ไผ่ จากนั้นพับคันไม้ไผ่ส่วนสั้นกว่า ให้มาทาบขนานกับส่วนที่ยาวกว่าของคันไม้ไผ่ โดยหุ้มปลายไม้ตอกทั้ง 2 ไว้ แล้วมัดไม้ตอกทั้ง 2 กับต้นไม้ไผ่ด้วยเชือกให้แน่น โดยพยายามแยกไม้ตอกทั้ง 2 ด้วยเชือกที่มัด
  4. ตัดไม้ตอกทั้ง 2 ให้โค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม แล้วนำปลายอีกข้างหนึ่งสอดเข้าไประหว่างส่วนของคันไม้ที่พับซ้อนกันอยู่แล้วมัดด้วยเชือกให้แน่น โดยจัดให้ส่วนโค้งของไม้ตอก ทั้ง 2 อยู่ห่างกัน ประมาณ 5-10 ซม. ส่วนโค้งของไม้ตอกทั้ง 2 ทำหน้าที่เหมือนล้อของเกวียน ส่วนคันไม้ไผ่ไว้สำหรับจับด้วยมือ

 • วิธีเล่น

  ใช้มือจับคันเกวียนไม้ตอกดันไปข้างหน้าโดยให้วิ่งแข่งกัน ใครถึง เส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

 • หมายเหตุ

 • วีดีโอ