กับยางคำอธิบาย

กับยางเป็นเครื่องมือดักจับตายหนูที่อาศัยอยู่ในท้องนา  มีส่วนประกอบของไม้ไผ่  ยางในรถจักรยาน  เชือก  ใช้ยางเป็นแรงดีดกลับกระตุกเชือกให้รัดคอหนูตายอย่างรวดเร็ว  ได้ยินเสียงดีดกลับของยางเสียงดังแคล็บ....เสียงและความเร็วของเครื่องมือ  จึงเชื่อกันว่าทำให้มันเกิดมีชื่อใหม่เรียก  สกายแล็บ  (เป็นชื่อที่พรานดักหนู  อำเภอนางรอง,หนองกี่,ปะคะ ใช้เรียก)  โดยเรียกให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในอดีตที่สถานีอวกาศ  ชื่อ สกายแล็บ  ตกเข้าสู่บรรยากาศของโลกด้วยความเร็วและแรงเป็นที่หวาดกลัวของบุคคลทั่วไป
         

ลักษณะของเครื่อง  ใช้ไม้ไผ่ตัดเอาข้อและผิวไม้เหลาเป็นแผ่นเกือบกลม  ยาวประมาณ 60-70 เซนติเมตร  ใช้เป็นไม้หลักที่โคนเสี้ยมปลายแหลม  ส่วนข้อบากเป็นบ่าห่างจากปลายโคนประมาณ 18 เซนติเมตร  ใช้ตั้งสลักเจาะรูแรกห่างจากปลายโคนประมาณ 14 เซนติเมตร  ร้อยเชือกผิวไม้ทะลุเข้าเนื้อไม้ขมวดเชือกทำเป็นบ่วง ที่ผิวไม้ปล่อยป็นเชือกให้ยาวไว้ก่อน  เจาะรูที่สองเหนือรูแรกเล็กน้อย  โดยเจาะคู่กันสองรูร้อยเชือกทั้งสองรู  ทำห่วงบังคับสายเชือก  และใช้เป็นห่วงสลักขัด  ใช้เชือกเส้นแรก  ร้อยผ่านห่วงเชือกเส้นที่สอง  ผูกเชือกให้เป็นปมห่างจากรูแรก 24 เซนติเมตร  ใช้เชือกเส้นเดียวกัน  สลักที่ทำจากไม้ไผ่  ปลายแหลมผูกยาว 3.5 เซนติเมตร  โดยผูกแน่นกันโคนสลัก  คะเนให้ปลายสลักห่างจากปมเชือก 2 เซนติเมตรปลายสุดของเชือกผูกรัดกับเส้นยาง ปลายเส้นยางอีกข้างหนึง  ผูกรัดกับปลายไม้ เส้นยางจะดึงเชือกให้ตึงตามแท่งไม้
         

เวลาใช้จะดึงเส้นยางมาที่โคนไม้  ให้โคนสลักวางตั้งบนบ่า  ปลายสลักสอดเข้าในห่วง ปลายเชือกจะหย่อนใช้ทำห่วง  ใช้โคนเสียบริมทางเดินของหนู  ทำห่วงเชือกวางดักขวางกลางเส้นทาง  เมื่อหนูเดินผ่านหัวจะเข้าไปในบ่วงติดคอ  และเมื่อหนูเดินต่อไปหรือเริ่มดิ้น  ปมเชือกจะขึ้นไปดันเชือกที่ปลายสลัก  สลักจะหลุดด้วยแรงดีดกลับของเส้นยาง  ปลายเชือกที่เป็นห่วงก็จะกระตุกกลับอย่างรวดเร็วรัดคอหนู  ด้วยแรงดีดกลับของเส้นยางจะทำให้หนูถูกบ่วงเชือกรัดคอตายอยู่บริเวณโคนไม้หลัก