เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน

การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่มุ่งไปที่ตัววัตถุ คุณลักษณะของวัตถุ และวัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุขึ้นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ทำให้เข้าใจสังคม วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมจึงเป็นสาขาวิชาเชิงสหวิทยาการ ที่บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของ

กระบอกขนมจีน

"กระบอกขนมจีน" หรือ "บอกหนมจีน" เป็นเครื่องทำให้แป้งเป็นเส้นขนมจีน โดยอาศัยแรงกดทับทำให้แป้งใน...

กัวะป๋งข้าว

"กัวะ" คือภาชนะทรงกลมมีหูหิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60 ซม. สูงประมาณ 10 ซม. ทำจากไม้สักเนื้อเดียวเลื่อย...

เพนียดต่อนกเขา

เพนียดต่อนกเขาเป็นเครื่องมือดักนกที่เกิดจากความเข้าใจพฤติกรรมของนกตามธรรมชาติ มีความยาว ๐.๕-๑ เมตร แต่ถ้าเป็นเพนีย...

ไซพวย

ไซพวย (ชาวบ้านเรียกว่า ไซดอ) เป็นเครื่องมือดักปลาขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในท้องนาและลำคลอง เช่น ปลาซิว ปลาตะเพียนขาว ท...

กรงต่อนกคุ่ม

คุณอรุณ เพ็ชรธนู อดีตพรานล่านกแห่งเมืองหาดใหญ่ เล่าว่าอำเภอหาดใหญ่ในอดีตอุดมไปด้วยสัตว์และนกนานาชนิด โดยเฉพาะนกคุ่...

ขาเกี๊ยะ

ขาเกี๊ยะ เป็นหนึ่งในชุดอุปกรณ์จับเคยหรือกุ้งเคย สัตว์น้ำคล้ายกุ้งแต่มีขนาดเพียง ๑.๕ ซม. วัตถุดิบสำคัญในการทำกะปิขอ...

ขอหาเห็ดถอบ

เห็ดถอบ หรือ เห็ดเผาะ มีรูปร่างกลมแบน สีน้ำตาลอ่อนจนถึงดำ มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว พบได้ทั่วไปในเขตอากาศอบอุ่น ภูเ...

ขนาดวิดน้ำ

ขนาด มีลักษณะคล้ายไม้พายแต่ส่วนปลายงองุ้ม  ทำจากไม้ไผ่สานเป็นแผ่น ประกอบกับโครงไม้ไผ่ที่ดัดเป็นวงรี แล้วนำไปต...