เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน

การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่มุ่งไปที่ตัววัตถุ คุณลักษณะของวัตถุ และวัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุขึ้นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ทำให้เข้าใจสังคม วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมจึงเป็นสาขาวิชาเชิงสหวิทยาการที่บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของ

เบ็ดกบ

เบ็ดกบเป็นเบ็ดชนิดเดียวกันกับเบ็ดปลานา  ชาวบ้านจะใช้ตกกบในช่วงฤดูฝน  ก่อนจะใช้ตกปลานา  กลางฤดูฝน&nb...

เบ็ดลอย

เบ็ดลอยเป็นเบ็ดตัวใหญ่  ผูกเชือกต่อกับทุ่น  ที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่  เปลือกมะพร้าว โฟม  หรือฟองน้...

สุ่ม

สุ่มเป็นเครื่องมือที่ชาวบ้านออกแบบมาใช้ควบคุม ครอบ กักขังสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์ปีก ทำจากไม้ไผ่สานเป็นรูปครึ่งวงกล...

ไม้ตีหม้อ

อุปกรณ์ตีหม้อเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการขึ้นรูปหม้อหรือภาชนะอื่น ๆ โดยไม่ใช้แป้นหมุน ประกอบไปด้วย หินดุ เป็นอุปกร...

กระชอน

กระชอนเป็นเครื่องจักสานมีลักษณะเป็นรูโปร่งสานด้วยไม้ไผ่เส้นเล็ก ๆ ขัดสานกันให้มีรูเล็ก ๆ ทั่ว ๆ ไปขึงติดกับขอบไม้ไ...

กระติบ

กระติบเป็นภาชนะสาน สามารถทำได้จากวัสดุหลายอย่าง เช่น ใบจาก ใบลาน ใบตาล แต่ปกตินิยมสานด้วยไม้ไผ่ สำหรับใส่ข้าวเหนีย...

ขอปลาหลด

ปลาหลดเป็นปลาน้ำจืด  สีน้ำตาล  ด้านบนเข้มส่วนท้องจางลง  ตัวเรียวแบนตัวใหญ่ยาวประมาณ  หนึ่งคืบม...

ก่องข้าว

ก่องข้าวเป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ มีรูปทรงแตกต่างกันไปตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น แต่โดยส่วนใหญ่จะมีรูปทรงคล้ายโถ มีส...