ภาพผ้าเก่าคนเมือง

ส่องอาภรณ์ ย้อนภาพถ่ายชาวล้านนา

จัดแสดงภาพถ่ายของสตรีล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา ในช่วงระยะเวลาที่ร่วมสมัยรัชกาลที่ 5-9 ในชื่อว่า "ส่องอาภรณ์ ย้อนภาพถ่ายชาวล้านนา” จัดแบ่งภาพถ่ายเป็น 3 กลุ่มคือ

เพื่อที่จะทำให้เห็นและเข้าใจถึงการแต่งกายของสตรีล้านนา โดยอ้างอิงจากรัชสมัยของพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ว่า ในช่วงเวลาเดียวกันสตรีล้านนามีการแต่งกายต่างจากสยามหรือส่วนกลางเพียงไร มีการหยิบยืมรูปแบบมาบางส่วนหรือคงอัตลักษณ์ของตัวเองไว้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายตามวัฒนธรรมที่กำหนดจากส่วนกลาง หรือกระแสนิยมต่างๆ ว่าส่งผลต่อการแต่งกายของสตรีล้านนาเป็นไปในรูปแบบใดบ้าง และส่งผลต่อกลุ่มคนใดบ้างในล้านนา

ภายในนิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายการแต่งกายในอดีตเจ้านาย ชาวบ้าน และสตูดิโอร้านถ่ายรูปของชาวล้านนา ในยุคสมัยรัชกาลที่ 5-9 จำนวน 200 ภาพ จากหลายแหล่ง เช่น หอภาพล้านนา จ.เชียงใหม่ สมุดภาพฟิล์มกระจกของหลวงอนุสารสุนทร ภาพสตรีลำพูนจากมิกกี้เฮาส์ จ.ลำพูน และภาพเก่าจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ล้านนา และได้จำลองสตูดิโอถ่ายรูปจำลอง เพื่อให้ผู้เข้าชมได้มาถ่ายภาพในบรรยากาศย้อนยุค และนำเสนอสมุดภาพดิจิตอล สำหรับผู้สนใจให้สามารถใช้มือถือสแกนอ่านรายอะเอียดชุดข้อมูลต่างๆ ได้

SAC Chanel: นิทรรศการส่องอาภรณ์ย้อนภาพเก่าเล่าเรื่องชาวล้านนา

close