พิพิธภัณฑ์เรือไทย

จ.พระนครศรีอยุธยา

เรือ ศาสตร์และศิลป์ จินตนาการบนสายน้ำ

“เรือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรา ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ไม่มีประเทศใดมีเรือมากเท่าประเทศไทย โดยเฉพาะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ถือว่าเป็นนาวาสถาปัตย์ที่ยอดเยี่ยมของโลก”

อาจารย์ไพฑูรย์ ขาวมาลา ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือไทย พระนครศรีอยุธยา อุทิศเวลาตลอดชีวิตในการศึกษาค้นคว้าเรื่องเรือไทย นอกจากนี้ท่านยังมีผลงานออกแบบและต่อเรือยาว เรือแข่ง รวมทั้งเรือสำเภาจำลองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยมีอาจารย์กนก ขาวมาลา บุตรชาย เป็นผู้สืบทอดผลงาน องค์ความรู้เรื่องเรือไทย เรือพระราชพิธีสมัยกรุงศรีอยุธยา และเรือชาติต่างๆ ในอดีต จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เรือไทย

วัตถุที่นำมาจัดแสดงได้แก่ เรือจำลอง ภาพเก่าตลาดน้ำ แผนที่เก่าและปัจจุบันของแม่น้ำลำคลอง

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/263

close