พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ

จ.สมุทรสงคราม

การค้าขายในอดีต และสมบัติใต้นที

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ) เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุนานาประเภท ส่วนมากเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือนสมัยโบราณตั้งแต่สมัยทวาราวดีต่อเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ซื้อหาจากพวกเรือประดาน้ำที่มีอาชีพงมหาของในแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งมาอาศัยจอดเรืออยู่หน้าร้านค้าดั้งเดิมของครอบครัวริมแม่น้ำแม่กลางในตลาดน้ำบางน้อย เมื่อได้สอบถามประวัติความเป็นมาของสิ่งของแต่ละชิ้นจากพวกเรือเห็นว่าเป็นของมีคุณค่า เช่น หม้อตาล หม้อทะนน ไหต่างๆ อาทิ ไหกระเทียม ซึ่งเดิมเป็นภาชนะที่บรรจุผลไม้แปรรูป เช่น ลิ้นจี่ ผักดอง สุรา จากประเทศจีน ขนส่งทางเรือมาขายยังประเทศไทย เมื่อคนไทยรับประทานอาหารต่างๆ หมดแล้ว ก็นำไหเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่อคือ ส่วนมากจะนำมาเป็นภาชนะ"ดองกระเทียม" ดองมะม่วง บรรจุเกลือ ส้มมะขาม และอื่นๆ

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/463

close