พิพิธภัณฑ์ใต้แม่น้ำเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

ขุมทรัพย์แม่น้ำเพชร

“ขุมทรัพย์แม่น้ำเพชร” เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาวเพชรบุรี ถือว่ามีความพิเศษไม่เหมือนใคร เนื่องจากมีวัตถุโบราณอายุเก่าแก่นับพันปี ไม่ว่าจะเป็น “หม้อน้ำ” รูปสลักนกยูง ของชาวมอญ สมบัติเก่าแก่สมัยทวารวดี สุโขทัย อยุธยา หรือขวานหิน เงินโบราณ เหรียญสมัยรัชกาลที่ 5 อย่างเหรียญดอกไม้ เงินขด เงินอีแปะ เงินปลิง คันฉ่องสำริด สมัยราชวงศ์ถัง ต่างหูทองคำ หม้อตาลเมืองเพชร ภาชนะดินเผา และอื่นๆ อีกมากมาย ซุกซ่อนอยู่ที่ก้นแม่น้ำเพชร บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ พิพิธภัณฑ์ใต้แม่น้ำเพชรบุรี ที่ก่อตั้งโดยอ.กิตติพงษ์ พึ่งแตง จึงได้นำมาศึกาและบอกเล่าเรื่องราวของอารยธรรมในลุ่มน้ำเพชรบุรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1287

close